„…jeżeli potrafisz mierzyć to o czym mówisz i wyrazić to w liczbach to znaczy, że wiesz coś na ten temat…”

Lord Kelvin

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej wykonywany zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej lub zgodnie z zaleceniami NFOŚIGW wiąże się z wykonaniem kilku zadań, dzięki którym otrzymamy szczegółowe informacje o stanie energetycznym audytowanego obiektu.

 1. Inwentaryzacji energetycznej

  Wykonanie inwentaryzacji energetycznej jest wstępnym rozpoznaniem stanu infrastruktury energetycznej, dzięki  której wskazane zostaną istotne rezerwy organizacyjne i technologiczne, mogące poprawić ekonomikę wykorzystania mediów energetycznych dostarczanych do obiektu.

 2. Badań termograficznych instalacji elektrycznej

  Dzięki wykonaniu badań termograficznych będzie wiadomo w jakim faktycznym stanie są  rozdzielnie elektryczne zakładu.

 3. Badań termograficznych budynków z zaleceniami termomodernizacji

  Badania termograficzne ścian i dachów audytowanych obiektów pokażą rzeczywisty stan izolacji termicznej.

 4. Pełnego audytu termomodernizacyjnego zgodnego z ustawą lub świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 

  Audyt termomodernizacyjny zgodny z ustawą wskaze poziomam zużycia mediów energetycznych przewidziany w dokumentacji obiektu.

 5. Analizę faktur zużycia mediów energetycznych

  Zestawienie wyników badań termowizyjnych z danymi uzyskanymi z audytu termomodernizacyjnego zgodnego z ustawą oraz z analiz faktur, wykaże różnice miedzy obecnymi rzeczywistymi poziomami zużycia mediów energetycznych a teoretycznym stanem przewidzianym w dokumentacji obiektu.

 6. Systemu PowerAuditing do zdalnego pomiaru i analiz zużycia mediów energetycznych

  Końcowym etapem na drodze do poprawy efektywności energetycznej obiektu jest poznanie szczegółowych danych historycznych (np. 15- minutowych) funkcjonowania obiektu i wskazanie konkretnych możliwych do zrealizowania zaleceń ograniczenia kosztów. Pozyskane tych danych jest możliwe poprzez zainstalowanie systemu pomiarowego PowerAuditing. System ten automatycznie zapamiętuje dane i wyposażony jest w przydatne funkcje analityczne oraz magazynuje bieżące raporty analiz efektywności energetycznej.

   

Wykonanie oferowanych działań szczegółowo opisanych na dalszych stronach pozwoli na przygotowanie obiektu do wymagań stawianych w ustawie o efektywności energetycznej.
Mechanizm powstawania rynku „białych certyfikatów”, zgodnie z ustawą opierać się będzie na wykonaniu audytów efektywności energetycznej. Te audyty efektywności energetycznej wymagają narzędzi pozyskiwania danych energetycznych, a narzędzia te opisane są powyżej.

Celem naszym jest współpraca, która przygotuje obiekt, wdroży trwałe mechanizmy podtrzymujące trend poprawy efektywności energetycznej na długie lata działalności Państwa firmy.

©2019 All Rights Reserved. Made by IT Engineering