„…jeżeli potrafisz mierzyć to o czym mówisz i wyrazić to w liczbach to znaczy, że wiesz coś na ten temat…”

Lord Kelvin

Badania termograficzne instalacji elektrycznej

Oferta badań termograficznych instalacji elektrycznej

 

Wykonane przez nas audyty termograficzne instalacji elektrycznej są wypełnieniem obowiązku prawnego zapisanego w ustawie prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, z późniejszymi zmianami, artykuł 62, ustęp 1, punkt od 1 do 3, „obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń”.

1.   Opis wykonywanych pomiarów:

 • wykonanie  pomiaru termowizyjnego (termogramu) przy pomocy nowoczesnych kamer FLIR Systems AB (7 szt.)
 • wykonanie zdjęcia obiektu (w paśmie widzialnym )
 • opracowanie i interpretacja wyników pomiarów:

W ocenie stanu urządzeń elektrycznych stosujemy spójny system oceny usterek według zaleceń International Electrical Commission (I.E.C. 61200-52) oraz Infrared Training Center z USA oraz „Wytyczne oraz przepisy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych” COSIW SEP, które są do wglądu. 

Uwagi do termogramów dotyczących urządzeń elektrycznych nn i SN opisaliśmy różnymi kolorami i tak:

Stopień usterkiRóżnica temperatury od prawidłowej, oczekiwanejKolor w opisieStan urządzeniaZalecany termin usunięcia usterki
 0 0 do 10°C czarnyDobry. Brak anomalii termicznych.  
 I  10°C do 20°C zielony Jeszcze dopuszczalny (zalecana poprawa).Wskazany dodatkowy pomiar termograficzny w celu monitorowania rozwoju uszkodzenia. W terminie zaplanowanej przerwy eksploatacyjnej 
 II  20°C do 40°C różowy Niedopuszczalny. Zalecane uzgodnienie odstawienia z ruchu w dogodnym niezbyt odległym terminie w celu usunięcia usterek. W pierwszym możliwym terminie odstawienia
 III  40°C i więcej czerwony Niedopuszczalny. Zalecane natychmiastowe odstawienie urządzenia z ruchu w celu usunięcia usterki. W dniu wykonywania pomiarów

Uwagi do termogramów dotyczących izolacji i torów prądowych urządzeń elektrycznych WN i NN opisaliśmy podobnie, różnymi kolorami i tak:

Stopień usterkiRóżnica temperatury od prawidłowej, oczekiwanejKolor w opisieStan urządzeniaZalecany termin usunięcia usterki
00 do 3°C czarnyDobry. Brak anomalii termicznych.  
I4 do 15°CzielonyJeszcze dopuszczalny (zalecana poprawa).Wskazany dodatkowy pomiar termograficzny w celu monitorowania rozwoju uszkodzenia. W terminie zaplanowanej przerwy eksploatacyjnej 
III*16°C i wiecejczerwonyNiedopuszczalny. Zalecane natychmiastowe odstawienie urządzenia z ruchu w celu usunięcia usterki.W dniu wykonywania pomiarów

*Uwaga: Z uwagi na trudności w określeniu prędkości rozwoju usterek w urządzeń elektrycznych WN i NN uznaliśmy, że nie stosujemy w ocenie tych usterek stanu pośredniego „Usterka II stopnia” jak dla urządzeń niższych napięć.   
Z powodu wielkiej różnorodności występujących urządzeń przyjęliśmy dopuszczalne bezwzględne temperatury dla urządzeń obwodów normalnie pracujących z podwyższoną temperaturą. Przyjęliśmy co następuje:

 • elementy indukcyjne i rezystancyjne styczników, przekaźników oraz innych elektromechanicznych łączników: 75oC (zalecenie I.E.C);
 • elementy elektroniki: 70 oC lub 90oC (wg katalogów firmy Analog Devices);
 • cewki dławików i przekładników, rdzenie transformatorów energetycznych suchych: 100oC (wg zaleceń I.E.C).
 • wszystkie inne elementy torów prądowych rozdzielni elektrycznych: 70oC (wg katalogów firmy Tele-Fonika Kable).

 

 • przygotowanie sprawozdania w postaci specjalnego oprogramowania do diagnostyki termograficznej (CD- ROM) z możliwością wykorzystania funkcji dostępnych w kamerze np. zmiana zakresu pomiarowego np.
 • wydrukowanie sprawozdania w postaci pisemnego raportu z pomiarów ze wszystkimi zdjęciami i termogramami w kolorze. Wersja ta jest dobrze widziana przez firmy ubezpieczeniowe
 • zalecenia działań profilaktycznych
 • statystyka poziomu usterkowości wraz z oceną zakładu z danej sesji pomiarowej – RATING TERMOGRAFICZNY ELEKTRYKI OBIEKTU

2.   Opis sprawozdania i opracowania wyników pomiarów

 1. Sprawozdanie z pomiarów jest dostarczane w postaci klasycznej (na piśmie z wydrukowanymi termogramami i zdjęciami wraz z ich opisem oraz zaleceniami działań profilaktycznych i wnioskami).

 2. oraz w postaci oprogramowania dostarczonego na CD-ROM będącego programem archiwizująco-diagnostycznym gromadzącym zdjęcia (pliki graficzne) wraz z ich opisem i wzajemnymi relacjami.
 3. lub w postaci filmu termograficznego rejestrującego wszystko co pokazało się w wizjerze kamery termograficznej.

Istotne cechy opracowania dostarczonego na CD-ROM

 • zawiera wszystkie zdjęcia i termogramy wykonane podczas pomiarów;
 • pozwala wykorzystywać niektóre funkcje obróbki termogramu dostępne w kamerze bez potrzeby posiadania tej kamery;
 • umożliwia szybkie wyszukiwanie danych i obrazów oraz ich porównywanie;
 • pozwala na śledzenie rozwoju potencjalnych uszkodzeń;
 • pozwala na szybki wydruk raportu, by np. w czasie przerwy technologicznej pracownik z termogramem w ręku mógł sprawdzić podejrzany element.

3.   Niezbędne warunki pomiarowe

 • możliwość rozpoczęcia pomiarów w wyznaczonych i uzgodnionych terminach;
 • jeżeli pomiary są wykonywane na zewnątrz warunki atmosferyczne o dobrej widoczności bez deszczu lub mgły.

4.   Dane techniczne stosowanych kamer termograficznych:

Typ kamery termograficznej

FLIR Systems AB

Zakres pomiarowy

-20°C do + 1200°C

Rozdzielczość termiczna

0,05°C

Długość mierzonej fali

7,5µm do13µm

Rozdzielczość geometryczna

1,3 mrad

Rozdzielczość graficzna

320×240 pikseli

Kąt widzenia detektora

25° x 19°

Stopień ochrony

IP54

Temperatura pracy

-15°C do +50°C

5.   Szacunkowy koszt pomiarów.

Sesja pomiarowa tj. 1 dzień pomiarów czyli 6 godz. pomiarów lub ok. 150-200 termogramów wykonanych jedną kamerą wraz z pełną dokumentacją zdjęciową, oprogramowaniem diagnostycznym, materiałami eksploatacyjnymi, opracowaniem wyników pomiarów w postaci sprawozdania, jest wyceniona na kwotę 4600 PLN netto.

Prace dodatkowe:

 Raporty możemy wykonywać w wersji angielsko-polskiej
Wykonujemy również inne pomiary elektryczne w tym rejestrację przebiegów prądów w cyklu dobowym lub wielodobowym oraz diagnostyczne pomiary drgań maszyn i ich przekładni mechanicznych.

Chętnie przedstawimy przykłady opracowań i odpowiemy na wszelkie pytania.

Kierownik grupy pomiarowej inż. Gabriel Miczka, absolwent kursu przygotowującego do działalności audytora energetycznego nr 83/06 organizowanym przez NAPE SA.
Termin realizacji opracowania: do uzgodnienia.

©2019 All Rights Reserved. Made by IT Engineering

PL / EN

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close