„…jeżeli potrafisz mierzyć to o czym mówisz i wyrazić to w liczbach to znaczy, że wiesz coś na ten temat…”

Lord Kelvin

Inwentaryzacja energetyczna

Obecna złożoność technologiczna zakładów przemysłowych wymaga fachowej wiedzy z dziedziny racjonalizacji zużycia mediów energetycznych i znajomości zagadnień konwersji energii z różnych źródeł dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego budynku lub obiektu produkcyjnego, etc.

Początkiem planowania wszelkich działań audytorskich powinno być ogólne zapoznanie się z infrastrukturą energetyczną obiektu, jego zapleczem technologicznym i panującymi praktykami administracyjnymi. Ten etap pracy wymaga ścisłej współpracy audytora i służb technologa.
Przeprowadzenie oględzin i wywiadu środowiskowego pozwoli wskazać obszary poszukiwania uzasadnionych ekonomicznie i realnych technicznie metod obniżenia kosztów funkcjonowania audytowanego obiektu.

Wnioski z inwentaryzacji energetycznej są cennymi wskazówkami dla kierownictwa obiektu o możliwych kierunkach działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej obiektu.

©2019 All Rights Reserved. Made by IT Engineering