Gabriel Miczka
Przedsiębiorstwo
  
Lakier GMP AC43

GMP-AC43 poliuretanowy schnący na powietrzu, przezroczysty lakier klasy izolacji F. GMP-AC43 jest jedynym w swoim rodzaju, odpornym na wysokie temperatury materiałem elektroizolacyjnym schnącym szybko na twardą, przezroczystą, odporną chemicznie warstwę. GMP-AC43 nadaje się doskonale do pokrywania każdego rodzaju podzespołów elektrycznych i elektronicznych. Jest szczególnie polecany do pokrywania obwodów elektrycznych drukowanych. GMP-AC43 zapewnia nadzwyczajną odporność na ścieranie, doskonałą ochronę przed wilgocią i czyn-nikami chemicznymi.

Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania GMP-AC43:

    1. Łatwość schnięcia - powlekane elementy można dotykać po 30 minutach.
    2. Łatwość stosowania - można nanosić przez zanurzenie, przy pomocy pędzla lub
         metodą natryskiwania.
    3. Wysoki wskaznik temperaturowy. Klasa ciepłoodoporności F.
    4. Doskonała odporność chemiczna - odporność na niektóre środki odtłuszczające.
    5. Odporność na wilgoć i oleje - szczególnie przydatny do pokrywania
        obwodów drukowanych.
    6. Doskonała przyczepność.


ZASTOSOWANIE

GMP-AC43 może być nanoszony przy pomocy pędzla, przez zanurzanie lub metodą natrysku. Może być używany w stanie dostawy lub może być rozcieńczony do wymaganej lepkości przy pomocy rozcieńczalnika Ksylen. Dla nanoszenia natryskiem zazwyczaj rozcieńcza się 20 - 25%. Grubość powłoki powinna wynosić nie więcej niż 0,036 mm. Dla uzyskania optymalnej odporności chemicznej i mechanicznej należy suszyć powłokę przez 24 h.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przy zastosowaniu lakieru GMP-AC43 metodą natrysku należy zwrócić uwagę na czystość obszaru, w którym odbywa się nanoszenie. Odpady lakierowe należy nasączyć wodą i umieścić w zabezpieczonych zbiornikach. Rozproszone kropelki lakieru mogągenerować nadmienię ilości ciepła powstającego wskutek egzotermicznego procesu utwardzania.

CHARAKTERYSTYKA

Właściwości fizyczne

Kolor bezbarwny
Lepkość,lepkośćomierz DOLPH 44-52 sek
Lepkość,kubek Demmlera 40-50 sek
Rozcieńczalnik DOLPH T-200 X lub KSYLEN
Czas schnięcia 10 minut, powłoka odporna na dotyk
Działanie korozyjne na miedz brak

Odporności chemiczna

Woda doskonała
Kwas (10%-towy kwas siarkowy) doskonała
Alkalia (1%-towy wodorotlenek sodu) doskonała
Słona Woda doskonała
Olej (ASTM D-115) doskonała

CHARAKTERYSTYKA DIELEKTRYCZNA

Wytrzymałość dielektryczna (na sucho) 78 kV/mm
Wytrzymałość dielektryczna (na mokro) 47 kV/mm
OPAKOWANIE 5 l/ 5 kg lub spray 400 ml.


strony internetowe BRANDPOINT