Gabriel Miczka
Przedsiębiorstwo
  
Informacje ogólne

Piezolaminaty - nowa technologia konstrukcji piezoczujników

Nowe technologie copolimerów PVDF (polifluorki winylidenu) odkryte w ostatnich latach, znalazły szerokie zastosowanie w produkcji czujników piezoelektrycznych. Piezolaminaty wykonane z polimerów (tzw. copolimery PVDF) charakteryzują się specyficznymi własnościami fizycznymi, które pozwalają na przekształcanie w szerokim zakresie jednego rodzaju energii w drugi. Grubości warstw rzędu 200Å, które są nie do uzyskania w tradycyjnej technologii PVDF, dały zupełnie nową jakość i możliwości pomiarowe. Ultracienkie powłoki pozwalają na konstruowanie nowej generacji miniaturowych czujników, o bardzo dobrych parametrach. Piezolaminaty pozwalają na pracę w temperaturze od -40 do 135°C, oraz umożliwiają wykonanie przetworników o wyjątkowo złożonych kształtach i wzorach np. cylindrycznych czy półsferycznych. W konsekwencji dało to nową rodzinę przetworników, których zastosowanie i parametry pomiarowe mogą być wykorzystane w różnych gałęziach przemysłu. Cenną zaletą również jest ich stosunkowo niski koszt produkcji.

Zalety piezolaminatów:

  • szeroki zakres częstotliwości 10-3Hz do 109Hz
  • szeroki zakres działania sił dynamicznych 10-8 do 106 psi
  • niska impedancja akustyczna (zbliżona do parametrów wody)
  • wysoka sprężystość i podatność
  • duża odpowiedź napięciowa (10 krotnie wyższa od materiałów piezoceramicznych przy tym samym wymuszeniu)
  • wysoka wytrzymałość dielektryczna (wytrzymuje silne pola (75V/µm), w których większość materiałów piezoceramcznych depolaryzuje się)
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na udary (109 - 1010 moduł Paskala)
  • wysoka stabilność i odporność na wilgoć (< 0,02% absorpcji), większość chemikalii, utleniaczy i intensywne promieniowanie ultrafioletowe oraz jądrowe

Zastosowania piezolaminatów: strony internetowe BRANDPOINT