„…jeżeli potrafisz mierzyć to o czym mówisz i wyrazić to w liczbach to znaczy, że wiesz coś na ten temat…”

Lord Kelvin

Wiaty fotowoltaiczne

Wiata fotowoltaiczna jest doskonałym pomysłem na wytwarzanie energii elektrycznej bez pobierania jej z zewnątrz. Może również posłużyć jako stacja do ładowania samochodów elektrycznych, jako dodatkowe źródło zasilania budynku i zadaszone miejsce parkingowe równocześnie.
Nasze wiaty są przystosowane do polskich warunków – posiadają rynny oraz spadzisty dach który ułatwi zsuwanie się śniegu.
Dostępne są różne rodzaje drewna: drewno surowe, impregnowane lub malowane. Wielkość wiaty – do uzgodnienia. Ceny już od 4 tys. netto za 1 miejsce parkingowe. Prosimy kontaktować się przez office@gabrielmiczka.com .

Nowoczesność to efektywności. Nowoczesna energetyka to efektywna energetyka.

Motto te przyświeca nam w propagowani idei wykorzystywania jeszcze darmowych nośników energetycznych.
To przyświecanie motta ma swój dosłowny wymiar,  bowiem korzystanie ze świecącego słońca jeszcze nie jest opodatkowane i wydaje się być najtańszym sposobem pozyskiwania energii.
Dwudziesty pierwszy wiek notuje gigantyczne przyspieszenie we wszelkich dziedzinach nauki i techniki. Rozwój elektroniki czy biotechnologii już nikogo nie dziwi. Podobny rozwój notują dziedziny związane z energetyką. Zjawisko to szczególne spektakularnie wygląda w dwóch dziedzinach:
– mikrogeneracji;
-przetwarzania jednych nośników energetycznych w drugie.

Te dwa aspekty szczególnie dobitnie widać w rozwoju instalacji przydomowych pozwalających na pracę tzw. wyspową, w której obiekt czyli dom mieszkalny może prawidłowo funkcjonować bez połączenia z tzw. sieciami energetycznymi. Chodzi tu o sieć elektroenergetyczną, gazową i ciepłowniczą.
Oczywiście praca wyspowa nie jest celem samym bo niewielu ludzi chce być pustelnikami na wyspie lecz pokazuje jakie możliwości stoją przed normalnym obywatelem chcącym zapewnić sobie i swej rodzinie bezpieczeństwo energetyczne.

Przejście z modelu XX-wiecznego gdzie mamy 3 podstawowe elementy:
– elektrownie zawodową;
-sieć
– oraz użytkownika końcowego
możemy zamienić na układ w którym użytkownika końcowego posiadającego swą własną mikrosiłownię oraz sieć dystrybucyjną nazwiemy prosumentem.

Sieć dystrybucyjna została zredukowana do operatora, który musi i może kupić nadwyżki energetyczne od prosumenta w sytuacjach szczególnych dostarcza mu potrzebną energię.

Wydaje się, że każda mikrosiłownia powinna w pierwszym rzędzie korzystać z darmowych źródeł energii a źródłem tym jest słońce i jego promieniowanie docierające do powierzchni ziemi.

Dlatego też należy korzystać z okazji będąc w zgodzie z prawem polskim i produkować energię elektryczna, cieplną i chłodniczą ze słońca (patrz chłód z słońca).

Proponowane konstrukcje pokazane niżej bazują na ekologicznych elementach w produkcji których odpadem jest tlen a dodatkowo pochłaniany jest dwutlenek węgla. Są to elementy drewniane z drzew hodowlanych typu sosna, świerk, których dach sanowi kolektor słoneczny fotowoltaiczny PV i/lub fotowoltaiczno-termiczny PVT.

Konstrukcje te proponujemy głównie wykorzystywać jako wiaty garażowe lub parkingowe, które z jednej strony chronią pojazdy pod nimi zaparkowane, przed czynnikami atmosferycznymi ale przy okazji produkuje się energie elektryczną i/lub cieplną.

Wiaty postawione blisko budynków mogą też skutecznie produkować ciepło z kolektorów termicznych lub z kolektorów hybrydowych gdzie produktem jest energia elektryczna i ciepło.

Ponadto wiaty te mogą być konstrukcjami rekreacyjnymi i użytkowymi pracującymi na inne cele niż samochody  a mogą to być:

– altanki;

-systemy zacienienia przegrzewających się pomieszczeń;

– lekkie budynki gospodarskie w tym stajnie, obory i kurniki;

– składy materiałów budowlanych, produkcji roślinnej itp.

– przydrożne ekrany dźwiękochłonne.

©2019 All Rights Reserved. Made by IT Engineering