„…jeżeli potrafisz mierzyć to o czym mówisz i wyrazić to w liczbach to znaczy, że wiesz coś na ten temat…”

Lord Kelvin

Badania termograficzne budynków

Oferta badań termograficznych budowlanych

1.   Opis wykonywanych pomiarów:

 • wykonanie  pomiaru termowizyjnego (termogramu) przy pomocy nowoczesnych kamer FLIR Systems AB (7 szt.)
 • wykonanie zdjęcia obiektu (w paśmie widzialnym )
 • opracowanie i interpretacja wyników pomiarów
 • przygotowanie sprawozdania w postaci specjalnego oprogramowania do diagnostyki termograficznej (CD- ROM) z możliwością wykorzystania funkcji dostępnych w kamerze np. zmiana zakresu pomiarowego itp.
 • wydrukowanie sprawozdania w postaci pisemnego raportu z pomiarów ze wszystkimi zdjęciami i termogramami w kolorze. Wersja ta jest dobrze widziana przez firmy ubezpieczeniowe
 • zalecenia działań profilaktycznych lub termomodernizacyjnych.

2.   Opis sprawozdania i opracowania wyników pomiarów

 • Sprawozdanie z pomiarów jest dostarczane w postaci klasycznej (na piśmie z wydrukowanymi termogramami i zdjęciami wraz z ich opisem orazzaleceniami działań profilaktycznych i wnioskami).
 • oraz w postaci oprogramowania dostarczonego na CD-ROM będącego programem archiwizująco-diagnostycznym gromadzącym zdjęcia (pliki graficzne) wraz z ich opisem i wzajemnymi relacjami.
 • lub w postaci filmu termograficznego rejestrującego wszystko co pokazało się w wizjerze kamery termograficznej.

     Istotne cechy opracowania dostarczonego na CD-ROM  

 • zawiera wszystkie zdjęcia i termogramy z pomiarów
 • pozwala wykorzystywać niektóre funkcje obróbki termogramu dostępne w kamerze bez potrzeby posiadania tej kamery
 • umożliwia szybkie wyszukiwanie danych i obrazów oraz ich porównywanie
 • pozwala na śledzenie rozwoju potencjalnych uszkodzeń
 • pozwala na szybki wydruk raportu, by np. w czasie przerwy technologicznej pracownik z termogramem w ręku mógł sprawdzić podejrzany element.

3.   Niezbędne warunki pomiarowe

 • możliwość rozpoczęcia pomiarów w wyznaczonych i uzgodnionych terminach;
 • jeżeli pomiary są wykonywane na zewnątrz warunki atmosferyczne o dobrej widoczności bez deszczu lub mgły.

4.   Dane techniczne stosowanych kamer termograficznych

Kamery stosowane do badań  termograficznych budowlanych posiadają dane techniczne te same jak  w przypadku badań elektrycznych.

5.   Szacunkowy koszt pomiarów

Sesja pomiarowa tj. 1 dzień pomiarów czyli 6 godz. pomiarów lub ok. 150-200 termogramów wykonanych jedną kamerą wraz z pełną dokumentacją zdjęciową, softem diagnostycznym, materiałami eksploatacyjnymi, opracowaniem wyników pomiarów w postaci sprawozdania wymaga indywidualnej wyceny.

©2019 All Rights Reserved. Made by IT Engineering