„…jeżeli potrafisz mierzyć to o czym mówisz i wyrazić to w liczbach to znaczy, że wiesz coś na ten temat…”

Lord Kelvin

Polityka jakości

Misja Gabriel Miczka Przedsiębiorstwo

Niezmiennie od 1994 roku, misją GMP jest propagowanie i wdrażanie technologii prewencyjnych w elektrotechnice. Nasze usługi i towary zawsze realizują jeden cel:
DOBRO KLIENTA – realizujemy go poprzez propagowanie idei:
„LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ USUWAĆ AWARIE”.
Wszystkie Nasze produkty, zaczynając od technologii konserwacji urządzeń, przez diagnostykę termograficzną, na analizie drgań mechanicznych kończąc są skierowane na unikanie awarii i obniżanie kosztów działalności naszego klienta.

Wizja Gabriel Miczka Przedsiębiorstwo

Nasza firma intensywnie się rozwija, by coraz więcej ludzi mogło korzystać z oferowanych przez Nas produktów i usług, które pozwalają ograniczyć koszty wywołane awariami i nieplanowanymi postojami.
Zadowolenie klienta jest Naszym zadowoleniem. Zawsze będziemy działać tak aby klient zyskał najwięcej. Jego korzyści są Naszymi korzyściami, zwiększają bowiem zaufanie do Naszej marki i firmy.
Zdobywamy zaufanie klienta działając najlepiej i najrzetelniej jak potrafimy.

Polityka jakości jako podstawa rozwoju i istnienia Naszej firmy

Na każdym pracowniku firmy GABRIEL MICZKA PRZEDSIĘBIORSTWO niezależnie od jego stanowiska i miejsca pracy spoczywa obowiązek znajomości i zrozumienia wymagań jakościowych, wymagań prawnych, odpowiedzialności za zapewnienie wysokiej jakości wyrobów firmy, co przyczynia się do osiągnięcia celów i zadań oraz realizację jej polityki.
Musimy rozumieć i akceptować wymagania odbiorców oraz działać w poczuciu pełnej odpowiedzialności za wykonana pracę, w połączeniu z doskonaleniem systemu zarządzania jakością i zapewnieniu wszelkich dostępnych zasobów.

Tylko przy takim pojmowaniu polityki jakości, zachowamy zaufanie oraz kontakt z Naszymi dotychczasowymi klientami. Dzięki temu każda kolejna dostawa oferowanych przez Nas produktów czy usług, będzie stanowić dla GABRIEL MICZKA PRZEDSIĘBIORSTWO pozytywną rekomendację i impuls do dalszej współpracy. Każda Nasza działalność, powinna utwierdzać klienta o trafności ich wyboru, którym jest skorzystanie z Naszych usług.

I TYLKO TAK ROZUMIANĄ POLITYKĘ JAKOŚCIOWĄ, WRAZ Z ZAŁOGĄ ZAMIERZAMY REALIZOWAĆ

Właściciel
Gabriel Miczka

P.S. Masz coś zrobić, to zrób to natychmiast i od razu dobrze.

©2019 All Rights Reserved. Made by IT Engineering