„…jeżeli potrafisz mierzyć to o czym mówisz i wyrazić to w liczbach to znaczy, że wiesz coś na ten temat…”

Lord Kelvin

Diagnostyka termograficzna

Informacje ogólne

Diagnostyka termograficzna to efektywna i nieinwazyjna metoda diagnostyczna oparta o pomiary  termowizyjne, gdzie specjalną kamerą uzyskuje się obraz pola temperaturowego badanego obiektu oraz zdalny pomiar temperatury z rozdzielczością do 0,05 °C. Podstawową zaletą tej metody jest fakt, że pomiary dokonywane są podczas normalnej pracy urządzeń, bez potrzeby ingerencji czy odłączenia kontrolowanych urządzeń.

Diagnostyka termalna ma zastosowanie tam, gdzie występowanie niesprawności lub informacji o stanie urządzenia może ujawnić się zmianą rozkładu temperatury na powierzchni urządzenia.

Przykłady możliwości zastosowania tej metody diagnostycznej podajemy poniżej:

Maszyny elektryczne, (transformatory, generatory, silniki); stacje rozdzielcze wysokiego i niskiego napięcia (łączniki, przekładniki itp);badania stanu technicznego linii przesyłowych i trakcyjnych;urządzenia energetyczne (kotły, turbozespoły, wymienniki ciepła); badania stanu izolacji termicznej rurociągów;badania szczelności np. kominów;ocena jakości wykonania izolacji i ujawnianie mostków termicznych budynków i hal przemysłowych; badanie szczelności instalacji ciśnieniowych;wykrywanie samozapłonów hałd węglowych;kontrola jakości wykonywanych usług przez firmy obce.

Prewencyjne pomiary termograficzne ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń energetycznych.

Standardowa usługa diagnostyczna zawiera:

  1. Wykonanie pomiaru termowizyjnego;
  2. Wykonanie zdjęcia obiektu (w paśmie widzialnym);
  3. Zarejestrowanie obrazu termalnego;
  4. Opracowanie termogramów;
  5. Interpretację wyników pomiarów;
  6. Sprawozdanie wraz z opisanymi termogramami i sugestiami

Wyniki pomiarów są gromadzone i przechowywane za pomocą specjalnego oprogramowania pracującego w środowisku Windows. Jest to komputerowa baza danych termogramów, która umożliwia ich uporządkowane gromadzenie wraz z dokumentacją zdjęciową i opisem. Przeglądarka wchodząca w skład oprogramowania pozwala, na takie zestawienie termogramów, aby możliwe było obserwowanie na ekranie komputera symptomów rozwoju uszkodzenia danego obiektu.
Oprogramowanie to może być dostarczone wraz z zapisanymi danymi z pomiarów na płycie CD.

Komputerowa baza termogramów – przykładowe strony raportu

Na podstawie wyników pomiarów poprzez porównanie wielu wcześniej sporządzonych termogramów dla tych samych urządzeń, można przeprowadzić wnioskowanie o rozwoju uszkodzenia, oraz kontrolować jego stopień. Zgromadzone w ten sposób dane stanowią podstawę do podjęcia działań profilaktycznych lub remontowych. Takie wnioskowanie wymaga jednak systematycznych pomiarów w kontrolowanych warunkach pracy. Korzystanie z oprogramowania archiwizującego pozwala w konsekwencji na uzyskanie dużej niezawodności pracy monitorowanych termalnie urządzeń.

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych zastosowań, jest monitorowanie urządzeń i aparatów rozdziału energii elektrycznej. W praktyce polega to na ocenie pracy urządzeń elektrycznych i lokalizacji miejsc, np. niewłaściwych styków, połączeń elektrycznych, poprzez jednorazowe lub rutynowo, okresowo przeprowadzane pomiary termowizyjne. Zastosowanie takiej metody diagnostycznej jest uzasadnione wszędzie tam, gdzie jest potrzeba działań prewencyjnych w celu podwyższenia niezawodności, oraz wydłużenia czasu eksploatacji pracujących urządzeń.

©2019 All Rights Reserved. Made by IT Engineering

PL / EN

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close